Директор -  Донка Гьошева

 
Момент от връчване на свидетелство за  удостояване с  ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН от зам. ректора на СУ "Св. Климент Охридски", доц. д-р Мария  Шишиньова

 

 ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 - ПИДУ "Вела Пеева " Пазарджик - специалност Предучилищна педагогика и учител по музика /пиано и акордеон /

- ПУ "Паисий Хилендарски" - учител магистър специалност Предучилищна педегогика

- ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий" - специалност Начална училищна педагогика и учител по английски език

- Тракийски университет Стара загора - втора  ПКС

- СУ "Св. Климент Охридски"- първа ПКС

 

ПУБЛИКАЦИИ И ДОКЛАДИ

списание

Предучилищно възпитание - брой 3 2009г. „Произшествия с деца на пътя – актуален проблем”

Предучилищно възпитание - 2009 г. ” Това трябва да го знае всяко дете” 2009 г.

сп. „Дом, дете, детска градина” бр.3/ 2009г. . „Много да играем –повече да знаем”

Електронно списание   "Образователни алтернативи”  „Бъдещият първокласник – с безопасно поведение на улицата.”

Първа национална педагогическа конференция -Лвеч 2008 г.Доклад "Правата на детето и образователното развитие"