За родителите

 

Уважаеми родители, водени от разбирането , че да си добър родител е отговорно и често пъти трудно, в нашата рубрика ще се постараем да Ви предложим разнообразни материали, които всеки да ползва според своите интереси и потребност.

Седмично разписание

Правилник за дейността на детската градина

Стратегия

Превенция за ранно напускане

Правилник за вътрешен трудов ред

План интеграция

Модел за работа със семейството

Мерки за повишаване качеството

Етичен кодекс

Годишен план

Обществен съвет

Бюджет

Административни услуги

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Политика ЗЛД