За нас

Директор-Донка Ст.Гьошева-1-во ПКС (повече информация)
 
Учителки: Жанет Руменова - І-во ПКС, Емилия Грочева - І-во ПКС, Елена Паскалева - 4-то ПКС, Таня Вълчева - 5-то ПКС, Бойка Чилева - 4-то ПКС, Сюзан Кандьова, Наталия Димитрова и Карамфилка Андреева
 
Помощник-възпитателки:Гинка Дражева,Магдалена Костадинова,Иванка Кирова,Рени Танкинова
 
Мед.сестра:Нора Йоргова
 
Готвач:Донка Милчева и Славка Батаклиева
 
Огняр-поддръжка Костадин Тупчиев
 

Децата са разделени в четири възрастови групи:

  • І група - 3 години
  • ІІ група - 4 години
  • ІІІ група - 5 години
  • ІV група - Предучилищна група - 6 години 

 

Ние се стремим да изграждаме у децата разбиране за основните християнски добродетели – любов и уважение към другите, взаимопомощ и стремеж към усъвършенстване.

 

Дневен режим: 

 

7.00-8.30ч. - Прием на децата и преглед

8.30-8.40ч. - Утринна гимнастика

 

8.40-9.00ч. - Закуска

9.00-10.30ч. - Организирани занимания

10.30- 11.00ч. - СРИ и други непланирани ситуации

11.00-12.00ч. - Игри и разходки на открито

12.00-12.40ч. - Подготовка за обяд и обяд

12.40-15.30ч. - Подготовка за сън и сън

15.30-15.40ч. - Тоалет, ПИ

15.40-16.00ч.- Дейности по избор извън ДОИ

16.00-16.30ч.-Следобедна закуска

16.30-17.00ч. - Занимания по програма

17.00-19.00ч. - Занимания в кътовете по интереси и изпращане